http://www.stallbacken.com

FEI:s program för fyrstjärnig CCI****(B) 2009
1. A Inridning i samlad galopp
   I  Halt - hälsning - framridning i samlad trav
   C Vänster varv 2. HSXPF Mellantrav
   FA    Samlad trav 3. AX På medellinjen höger öppna 4. XM Höger sluta 5. Före C Samlad skritt
   C      Skrittpiruett till vänster, framridning 
          i samlad trav 6. CM  Samlad trav
   MXK Vänd snett igenom i ökad trav 7.    Övergångarna till och från ökad trav
   KA Samlad trav 8. AX På medellinjen vänster öppna 9. XH Vänster sluta
   HC Samlad trav 10. CMG Mellanskritt
    G    Halt - orörlighet 11. G Ryggning 5 steg - omedelbar framridning 
      i mellanskritt 12. HB Ökad skritt 13. BP Mellanskritt 14. P  Samlad höger galopp (direkt från skritt)
    PV Halvcirkel till höger med 20 m diameter 15. VI Höger sluta
    IC Samlad galopp, vid C höger varv 16. CX Serpentin med 2 bågar (första rättvänd, 
       andra förvänd galopp)
       Kom ut till spåret i varje båge 17. Den förvända galoppen 18. X  Galoppombyte i språnget
    XB Samlad galopp, vid B vänd till vänster
    RS Halvcirkel med 20 m diameter 19. SL Vänster sluta
    LA Samlad galopp, vid A vänster varv 20. FM Ökad galopp
    MC Samlad galopp 21. CX Serpentin med 2 bågar (första rättvänd 
       andra förvänd galopp)
       Kom ut till spåret i varje båge 22. Den förvända galoppen 23. X     Galoppombyte i språnget
    XE    Samlad galopp, vid E vänd till höger
    EHCM Samlad galopp 24. ME vid passerandet av medellinjen 
       galoppombyte i språnget 25. EF vid passerandet av medellinjen 
       galoppombyte i språnget 26. A Vänd rätt upp 
    L  Halt - orörlighet - hälsning

http://www.stallbacken.com © Copyright 2009