http://www.stallbacken.com

FEI:s program för fyrstjärnig CCI****(A) 2009
1. A Inridning i samlad galopp
   I  Halt - hälsning - framridning i arbetstrav
   C Höger varv 2. MRXVK Vänd snett igenom i mellantrav
   KAF    Samlad trav 3. FB Vänster öppna 4. B Volt till vänster med 8 m diameter 5. BG Vänster sluta
   C  Vänster varv 6. CH  Samlad trav
   HXF Ökad trav 7.    Övergångarna till och från ökad trav
   FA Samlad trav 8. KE Höger öppna 9. E Volt till höger med 8 m diameter 10. EG Höger sluta
    C  Vänd höger 11. C  Mellanskritt
    ME Vänd snett igenom i ökad skritt 12. EVL Mellanskritt 13. L Halt - orörlighet 14. L Ryggning 5 steg, därefter omedelbar 
      framridning i samlad Höger galopp 15. PFA Samlad galopp 16. AK  Samlad galopp
    KXM Ökad galopp 17. Före M Samlad galopp
    M      Galoppombyte i språnget 18. CL Serpentin med 3 bågar med bibehållen 
       samlad vänster galopp, kom ut till spåret 
       i varje båge 19. Den förvända galoppen i andra bågen 20. LPB Samlad galopp
    B   Volt med 20 m diameter i mellangalopp 21. BH Samlad galopp
    I   Galoppombyte i språnget 22. CA Serpentin med 5 bågar, de 3 första 
       bågarna i bibehållen galopp 
       före den fjärde och femte bågen, 
       galoppombyte i språnget vid passerandet 
       av medellinjen 23. Den förvända galoppen i andra bågen 24. Galoppombytet före den fjärde bågen 25. Galoppombytet före den femte bågen 26. A Vänd upp 
    X  Halt - orörlighet - hälsning

http://www.stallbacken.com © Copyright 2009