http://www.stallbacken.com

FEI:s program för enstjärnig CCI/CIC* (B) 2009
1. A Inridning i arbetstrav
   I  Halt - hälsning - framridning i arbetstrav 
   C Vänster varv 2. CH  Arbetstrav
   HXF Vänd snett igenom i mellantrav (lättridning 
       eller nedsittning) 3.    Övergång till arbetstrav
   FA Arbetstrav 4. AK Arbetstrav
   KX  Skänkelvikning
   XE  Halvcirkel med 10 m diameter till E 5. EVK Arbetstrav
   A   Vid passerandet av A, övergång till skritt 3-5 steg 6. AF Arbetstrav
   FX Skänkelvikning
   XB Halvcirkel med 10 m diameter till B 7. BF Arbetstrav
   F  Vänd till höger
   D  Halt - orörlighet och 8. D Ryggning 4-5 steg - Omedelbar framridning 
     i mellanskritt 9. K  Vänd höger
   KV Mellanskritt
   VP Halvcirkel med 20 m diameter i ökad skritt
   PF Mellanskritt 10. Mellanskritten DKV och PF 11. F Arbetstrav
    A Höger arbetsgalopp 12. AV Arbetsgalopp
    VE  Mellangalopp
    EB  Halvcirkel till höger med 20 m diameter 
       mellan E och B
    PF  Arbetsgalopp 13. F Halvcirkel till höger med 10 m diameter, 
      kom tillbaka till spåret vid B 14. BR Förvänd galopp
    RS Halvcirkel till vänster med 20 m diameter 
       mellan R och S
    SE Arbetsgalopp 15. E   Arbetstrav
    V   Vänster arbetsgalopp
    VKA Arbetsgalopp 16. AFP Arbetsgalopp
    PB   Mellangalopp
    BE   Halvcirkel till vänster 
        med 20 m diameter mellan B och E
    VK  Arbetsgalopp 17. K Halvcirkel till vänster med 10 m diameter, 
      kom tillbaka till spåret vid E 18. ES Förvänd galopp
    SR Halvcirkel till höger med 20 m diameter 
       mellan R och S
    RB Arbetsgalopp 19. B  Arbetstrav
    P  Halvcirkel till höger med 10 m diameter till L
    LX Arbetstrav 20. X Halt - Orörlighet - Hälsning

http://www.stallbacken.com © Copyright 2009