http://www.stallbacken.com

FEI:s program för enstjärnig CCI/CIC* (A) 2009
1. A Inridning i arbetstrav
   C Vänster varv 2. CS  Arbetstrav
   S   Volt till vänster med 10 m diameter 3. SP Vänd snett igenom, vid passerandet av X 
      ge och ta tyglarna en hästlängd 4. P   Volt till höger med 10 m diameter
   PFA Arbetstrav 5. A Vid passerandet av A, övergång till skritt 3-5 steg 6. AK  Arbetstrav
   KXM Vänd snett igenom i mellantrav 
       (lättridning eller nedsittning) 7.     Övergång till arbetstrav
   MC Arbetstrav 8. C Halt - orörlighet och 9. C Ryggning 4-5 steg - omedelbar framridning 
      i mellanskritt 10. CH Mellanskritt
    HB Vänd snett igenom i ökad skritt
    BP Mellanskritt 11. Mellanskritten C-H och B-P 12. P Arbetstrav
    A Höger arbetsgalopp 13. V   Volt till höger med 20 m diameter i mellangalopp
    VES Arbetsgalopp 14. H  Halvcirkel till höger med 12 m diameter. 
       Kom tillbaka till spåret vid E
    EK Höger arbetsgalopp (förvänd galopp) 15. K Arbetstrav
    A Vänster arbetsgalopp 16. AFP Arbetsgalopp
    P    Volt till vänster med 20 m diameter i mellangalopp
    PBR  Arbetsgalopp 17. M  Halvcirkel till vänster med 12 m diameter. 
       Kom tillbaka till spåret vid B
    BF Vänster arbetsgalopp (förvänd galopp) 
       (det står PF men det är nog feltryck) 18. F Arbetstrav
    A Vänd rätt upp 19. L Halt - Orörlighet - Hälsning

http://www.stallbacken.com © Copyright 2009