http://www.stallbacken.com

FEI Para Equestrian Grad 4 Individual Championship Test 2013 Bana 20 x 60 m
1. A Inridning i samlad trav
   X  Halt – Orörlighet – Hälsning
     Framridning i samlad trav
   C Vänster varv 2. HEK Mellantrav 3. (HK) Övergångarna vid H och K
       (samlad trav – mellantrav – samlad trav) 4. KAF Samlad trav 5. FB Vänster öppna
   B  Vänd till vänster 6. E  Vänd till höger
   EH Höger öppna 7. HCM Samlad trav
   MXK Ökad trav
   KAF Samlad trav 8. (MK) Övergångarna vid M och K 
       (samlad trav – ökad trav – samlad trav) 9. FX Vänster sluta 10. XM Höger sluta 11. MC Samlad trav
    C  Samlad skritt
    H  Vänd till vänster 12. Mellan G och M Skrittpiruett till vänster 13. Mellan G och H Skrittpiruett till höger 14. H-G-(M)-G-(H)-G-M Den samlade skritten 15. M   Vänd till höger
    MRV Ökad skritt 16. VK Samlad skritt
    K  Samlad vänster galopp 17. A  vänd rätt upp
    DE Vänster sluta 18. ES Förvänd galopp
    SR Halv volt till höger med 20 m diameter i 
       förvänd galopp 19. B Enkelt byte 20. BFAK Samlad galopp 21. KR Mellangalopp 22. (KR) Övergångarna vid K och R 
        (samlad galopp – mellangalopp – samlad galopp) 23. RM  Samlad galopp
    M    Enkelt byte
    MCH Samlad galopp 24. HP Ökad galopp 25. (HP) Övergångarna vid H och P 
        (samlad galopp – ökad galopp – samlad galopp) 26. P  Samlad galopp
    PF Förvänd galopp
    F  Enkelt byte 27. A  Vänd rätt upp
    DB Höger sluta 28. BR Förvänd galopp (det står BS men det 
       funkar inte med fortsättningen)
    RS Halv volt till vänster med 20 m diameter i 
       förvänd galopp 29. E Enkelt byte 30. VKA Samlad galopp
    A  Vänd rätt upp 31. X Halt – Orörlighet – Hälsning

http://www.stallbacken.com © Copyright 2015