http://www.stallbacken.com

FEI Para Equestrian Grad 3 Test 34 2006 (2011)
1. A Inridning i arbetstrav
   X  Halt - Orörlighet - Hälsning 
     Framridning i arbetstrav
   C Höger varv 2. B    Volt till höger med 10 m diameter
   BFAK Arbetstrav 3. KXM  Vänd snett igenom visa 3-7 steg mellantrav
   MCHE Arbetstrav 4. E    Volt till vänster med 10 m diameter
   EKAF Arbetstrav 5. FXH Vänd snett igenom visa 3-7 steg mellantrav
   HC  Arbetstrav 6. C   Höger arbetsgalopp och 
       volt till höger med 20 m diameter
   CM Arbetsgalopp 7. MF Visa några språng i mellangalopp
   FA Arbetsgalopp 8. AK Arbetstrav
   KE  Mellanskritt 9. EM Kort diagonal i fri skritt med bibehållen kontakt
   M   Mellanskritt 10. C Halt – Ryggning 3-5 steg
      Framridning i mellanskritt 11. HEKA Arbetstrav 12. A  Vänster arbetsgalopp och 
       volt till vänster med 20 m diameter
    AF Arbetsgalopp 13. FM Visa några språng i mellangalopp
    MC Arbetsgalopp 14. CH Arbetstrav
    HE Mellanskritt 15. E Vänd till vänster
    X Vänd till vänster
    G Halt – Orörlighet – Hälsning

http://www.stallbacken.com © Copyright 2012