http://www.stallbacken.com

FEI Para Equestrian Grad 3 Individual Championship Test 2013
1. A Inridning i arbetstrav
   X  Halt - Orörlighet - Hälsning 
     Framridning i samlad trav
   C Höger varv 2. M Volt till höger med 10 m diameter 3. MP Höger öppna 4. PFAK Arbetstrav 5. KR Mellantrav 6. (K-R) Övergångarna vid K och R (arbetstrav - mellantrav - samlad trav) 7. RMCH Samlad trav 8. H Volt till vänster med 10 m diameter 9. HV Vänster öppna 10. VKA(F) Arbetstrav 11. F Mellanskritt 12. P Vändning på bakdelen till vänster (180 grader)
       Fortsätt i mellanskritt 13. V Vändning på bakdelen till höger (180 grader)
       Fortsätt i mellanskritt 14. F-(P)-F-A-K-(V)-K-A Mellanskritten före och efter de två bakdelsvändningarna
15. A Halt - Ryggning 4 steg - Framridning i arbetstrav 16. FS Mellantrav 17. (FS) Övergångarna vid F och S (arbetstrav – mellantrav – arbetstrav 18. SHC Arbetstrav 19. C Höger arbetsgalop 20. C Volt till höger med 20 m diameter i arbetsgalopp 21. CM Arbetsgalopp
    MP Mellangalopp
    PA Samlad galopp 22. (MP) Övergångarna vid M och P (arbetsgalopp – mellangalopp – samlad galopp) 23. A Vänd rätt upp
    DB Samlad galopp
    BM Förvänd galopp 24. M Övergång till arbetstrav 25. C Vänster arbetsgalopp 26. C Volt till vänster med 20 m diameter i arbetsgalopp 27. CH Arbetsgalopp
    HV  Mellangalopp
    VA Samlad galopp 28. (HV) Övergångarna vid H och V (arbetsgalopp – mellangalopp – samlad galopp) 29. A Vänd rätt upp
    DE Samlad galopp
    EH Förvänd galopp 30. H Övergång till arbetstrav 31. C Övergång till mellanskritt 32. MP Fri skritt
    PF Mellanskritt 33. F Samlad trav 34. A Vänd rätt upp
    X  Halt – Orörlighet – Hälsning

http://www.stallbacken.com © Copyright 2015