http://www.stallbacken.com

FEI Para Equestrian Grad 2 Team Test 2013
1. A Inridning i arbetstrav
   X  Halt - Orörlighet - Hälsning 
     Framridning i arbetstrav
   C  Vänster varv 2. CE Arbetstrav
   E  Vänd till vänster 3. X Volt till vänster med 10 m diameter 4. X  Volt till höger med 10 m diameter 5. XB    Arbetstrav
   B     Vänd till höger
   BFAK Arbetstrav 6. KXM Vänd snett igenom och visa minst 5 steg 
       i mellantrav över X
   M   Arbetstrav 7. (KXM) Övergångarna precis efter K och före M 8. C Vänd rätt upp
   X Övergång till mellanskritt 9. XA mellanskritt
   A Vänster varv 10. FXH Vänd snett igenom i fri skritt med bibehållen kontakt 11. (F-H) Övergångarna vid F och H
         (mellanskritt - fri skritt - mellanskritt) 12. HC Mellanskritt
    C Arbetstrav 13. CX Serpentin över medellinjen med 4 bågar 
       (som tangerar fyrkantsspåret) 14. F Övergång till mellanskritt 15. B Vändning på bakdelen till vänster (90 grader)
      Fortsätt i mellanskritt 16. E Vänd till höger
    H Vändning på bakdelen till höger (90 grader)
      Fortsätt i mellanskritt 17. (F-B-E-H-M) Mellanskritten före, mellan och efter 
              de två bakdelsvändningarna 18. M  Vänd till vänster
    MC Mellanskritt 19. C Halt 20. Ryggning 2-4 steg - Framridning i mellanskritt 21. HXK Mellanskritt 22. A Arbetstrav 23. FXH Vänd snett igenom och visa minst 5 steg 
        i mellantrav över X
    H   Arbetstrav 24. (F-H) Övergångarna precis efter F och före H 25. CMBFA Arbetstrav 26. A  Vänd rätt upp
    AX Arbetstrav 27. X Halt - Orörlighet - Hälsning

http://www.stallbacken.com © Copyright 2015