http://www.stallbacken.com

FEI Para Equestrian Grad 2 Individual Championship Test 2013
1. A Inridning i arbetstrav
   X  Halt - Orörlighet - Hälsning 
     Framridning i arbetstrav
   C Höger varv 2. MG Halv volt till höger med 10 m diameter
   GH  Halv volt till vänster med 10 m diameter 3. HEK Arbetstrav 4. KD Halv volt till vänster med 10 m diameter
   DF Halv volt till höger med 10 m diameter 5. FAK Arbetstrav 6. KXM Vänd snett igenom i mellantrav
   MC  Arbetstrav 7. (K-M) Övergångarna vid K och M
          (arbetstrav - mellantrav - arbetstrav) 8. C Halt 9. C Ryggning 2-4 steg - Framridning i mellanskritt 10. E Vändning på bakdelen till vänster (180 grader)
     Fortsätt i mellanskritt 11. (C-E-C) Mellanskritten före och efter bakdelsvändningen 12. B Vändning på bakdelen till höger (180 grader)
     Fortsätt i mellanskritt 13. (C-B-C) Mellanskritten före och efter bakdelsvändningen 14. C Arbetstrav och direkt därefter serpentin med 3 bågar (som tangerar fyrkanten) 15. A Mellanskritt 16. FXH Vänd snett igenom i fri skritt med 
        bibehållen kontakt 17. (F-H) Övergångarna vid F och H
         (mellanskritt - fri skritt - mellanskritt) 18. C Vänd rätt upp i mellanskritt 19. X Volt till höger med 8 m diameter 20. X Volt till vänster med 8 m diameter 21. XA Mellanskritt
    A Vänd till höger 22. K Arbetstrav 23. E Vänd till höger
    B Vänd till vänster 24. MCH Arbetstrav 25. HXF Vänd snett igenom i mellantrav 26. (H-F) Övergångarna vid H och F
         (arbetstrav - mellantrav - arbetstrav) 27. A  Vänd rätt upp
    AG Arbetstrav 28. G Halt - Orörlighet - Hälsning

http://www.stallbacken.com © Copyright 2015