http://www.stallbacken.com

FEI Para Equestrian Grad 1b Test 13 2006 (2011)
1. A Inridning i arbetstrav
   X  Halt - Orörlighet - Hälsning 
     Framridning i mellanskritt 2. C Höger varv
   M Arbetstrav
   B Vänd till höger 3. E  Vänster varv
   KA Arbetstrav 4. AF  Mellanskritt
   FEM Mellanskritt (två korta diagonaler)
   MCH Mellanskritt 5. HE Arbetstrav
   E  Vänd till vänster 6. B     Höger varv
   BFAK Arbetstrav 7. KXM  Vänd snett igenom, vid X övergång till skritt
   XMCH Mellanskritt 8. HXF Vänd snett igenom i fri skritt med 
        bibehållen kontakt
   FAK Mellanskritt 9. KXM Vänd snett igenom, vid X övergång till arbetstrav
   XM  Arbetstrav 10. MCHEK Arbetstrav (längs med spåret) 11. K Mellanskritt
    A Vänd rätt upp 12. X Halt - Orörlighet - Hälsning

http://www.stallbacken.com © Copyright 2011