http://www.stallbacken.com

FEI Para Equestrian Grad 1b Team Test 2013
1. A Inridning i arbetstrav
   X  Halt - Orörlighet - Hälsning 
     Framridning i mellanskritt
   C  Vänster varv 2. HX Vänd snett igenom i mellanskritt
   X  Övergång till arbetstrav
   XF Snett igenom i arbetstrav
   FA Arbetstrav 3. A Volt till höger med 20 m diameter 4. K Mellanskritt 5. EM Fri skritt med bibehållen kontakt (kort diagonal)
   MC Mellanskritt 6. (E-M) Övergångarna vid E och M
     (mellanskritt - fri skritt - mellanskritt) 7. CX Halvcirkel till vänster 5 m från medellinjen
   XA Halvcirkel till höger 5 m från medellinjen
   AK Mellanskritt 8. KX Vänd snett igenom i mellanskritt
   X  Övergång till arbetstrav
   XM Snett igenom i arbetstrav
   MC Arbetstrav 9. C Volt till vänster med 20 m diameter 10. HE Mellanskritt 11. EF Fri skritt med bibehållen kontakt (kort diagonal)
    FA Mellanskritt 12. (E-F) Övergångarna vid E och F
     (mellanskritt - fri skritt - mellanskritt) 13. AKE Mellanskritt
    E Vänd till höger 14. X Volt till höger med 8 m diameter 15. X Volt till vänster med 8 m diameter 16. XB Mellanskritt
    B  Vänd till höger 17. F Arbetstrav
    A Vänd rätt upp 18. X Halt - Orörlighet - Hälsning

http://www.stallbacken.com © Copyright 2015