http://www.stallbacken.com

FEI Para Equestrian Grad 1b Individual Championship Test 2013
1. A Inridning i Arbetstrav
   X  Halt - Orörlighet - Hälsning 
     Framridning i mellanskritt 2. G Volt till höger med 8 m diameter 3. G Volt till vänster med 8 m diameter 4. C  Höger varv
   M  Arbetstrav 5. BE Halv volt till höger med 20 m diameter
   EH Arbetstrav 6. Före H till K Volt tillbaka med 15 m diameter
   KA        Arbetstrav 7. A  Övergång till mellanskritt
   AF Mellanskritt 8. FK Halv volt till vänster med 20 m diameter i fri 
      skritt med bibehållen kontakt 9. (F-K) Övergångarna vid F och K
       (mellanskritt - fri skritt - mellanskritt)) 10. KAF Mellanskritt 11. F Arbetstrav 12. BE Halv volt till vänster med 20 m diameter
    EK Arbetstrav 13. Före K till H Volt tillbaka med 15 m diameter 14. HCM Arbetstrav 15. MXK Visa några förlängda travsteg över X
    (KA) (Arbetstrav) 16. (M-K) Övergångarna nära M och K (
        arbetstrav - förlängda steg - arbetstrav) 17. A Övergång till mellanskritt
    (AF) (Mellanskritt) 18. (FB) Mellanskritt
    B   Vändning på bakdelen till vänster (90 grader)
        Framridning i mellanskritt 19. E Vänd till höger
    H Vändning på bakdelen till höger (90 grader)
      Framridning i mellanskritt 20. F-(B)-E-(H)-M Mellanskritten före, mellan och efter de två bakdelsvändningarna 21. M  Vänd till höger
    MB Mellanskritt
    BX Halv volt till höger med 10 m diameter 22. X  Vänd rätt upp
    XG Mellanskritt
    G  Halt - Orörlighet - Hälsning

http://www.stallbacken.com © Copyright 2015