http://www.stallbacken.com

FEI Para Equestrian Grad 1a Team Test 2013
1. A Inridning i mellanskritt
   X  Halt - Orörlighet - Hälsning 
     Framridning i mellanskritt 2. C  Höger varv
   MX Mellanskritt på diagonalen 3. XD Vänd rätt upp 4. D Volt till vänster med 8 m diameter fortsätt sedan 
     på medellinjen till A 5. A   Höger varv
   KXM Vänd snett igenom i fri skritt med bibehållen kontakt 6. (K-M) Övergångarna vid K och M
        (mellanskritt-fri skritt-mellanskritt 7. MCH Mellanskritt 8. HX Mellanskritt på diagonalen 9. XD Vänd rätt upp 10. D Volt till höger med 8 m diameter 
      fortsätt sedan på medellinjen till A 11. A  vänster varv
   FXH Vänd snett igenom i fri skritt med bibehållen kontakt 12. (K-M) Övergångarna vid F och H
        (mellanskritt-fri skritt-mellanskritt 13. HC  Mellanskritt
   CA Serpentin över medellinjen med 3 bågar 14. AK Mellanskritt
    KX  Mellanskritt på diagonalen 15. XG vänd rätt upp 16. G Halt - Orörlighet - Hälsning

http://www.stallbacken.com © Copyright 2015