http://www.stallbacken.com

FEI Para Equestrian Grad 1a Individual Championship Test 2013
1. A Inridning i mellanskritt
   X  Halt - Orörlighet - Hälsning 
     Framridning i mellanskritt 2. C  Höger varv
   MB Mellanskritt 3. B Volt till höger med 8 m diameter 4. BF Mellanskritt
   FD Halv volt till höger med 10 m diameter
   DM Mellanskritt 5. MCHE Mellanskritt 6. E Volt till vänster med 8 m diameter 7. EK Mellanskritt
   KD Halv volt till vänster med 10 m diameter
   DH Mellanskritt 8. HC Mellanskritt
   CX Halv volt till höger med 20 m diameter 9. X Halt - Stillastående 4 sekunder
    Framridning i mellanskritt 10. XA Halv volt till vänster med 20 m diameter
    AF Mellanskritt 11. FBM Fri skritt med bibehållen kontakt 12. (F-M) Övergångarna vid F och M
         (mellaskritt - fri skritt - mellanskritt 13. MCHE Mellanskritt 14. EX Halv volt till vänster med 10 m diameter 15. X  Vänd rätt upp
    XG Mellanskritt 16. G Halt - Orörlighet - Hälsning

http://www.stallbacken.com © Copyright 2015