http://www.stallbacken.com

Msv B:5 2005
1. AX Inridning i samlad galopp
   X  Halt - Hälsning 
   XC Samlad trav 2. C   Höger varv
   CM  Samlad trav
   MXK Ökad trav
   KA   Samlad trav 3. Övergångarna vid M och K 4. A  Vänd rätt upp
   DX Vänster öppna 5. XH Vänster sluta 6. HCM Samlad trav
   MBF  Mellantrav
   FA   Samlad trav 7. A  Vänd rätt upp
   DX Höger öppna 8. XM Höger sluta 9. MCH Samlad trav
   HIB  Mellantrav
   B(P)  Samlad trav 10. Mellan B och P Övergång till samlad skritt
    P            Vänd till höger
    Mellan L och V  Skrittpiruett till höger 11. Mellan L och P Skrittpiruett till vänster
                Samlad skritt till V 12. Den samlade skritten PL(V)L(P)LV 13. VEIM Ökad skritt
    MC   Samlad skritt 14. C   Samlad vänster galopp
    CHS Samlad galopp 15. SI  Halvcirkel med 10 m diameter
    IR  Halvcirkel med 10 m diameter i förvänd galopp
    RB Samlad förvänd galopp 16. B   Galoppombyte i språnget
    BPF Samlad galopp 17. FD Halvcirkel med 10 m diameter
    DB Höger sluta 18. BR Samlad galopp
    R  Galoppombyte i språnget 19. RMCH Samlad galopp
    HEK   Mellangalopp
    KAF   Samlad galopp 20. FXH 3 galoppombyten i vart fjärde språng 21. HCMR Samlad galopp
    RI     Halvcirkel med 10 m diameter
    IS     Halvcirkel med 10 m diameter i förvänd galopp
    SE    Samlad förvänd galopp 22. E   Galoppombyte i språnget
    EVK Samlad galopp 23. KD Halvcirkel med 10 m diameter
    DE Vänster sluta 24. ES Samlad galopp
    S  Galoppombyte i språnget 25. SHCM  Samlad galopp
    MXK   Ökad galopp
    Före K Övergång till samlad galopp 26. K Galoppombyte i språnget 27. KA Samlad galopp
    A  Vänd rätt upp
    AX Samlad galopp
    X  Halt - Hälsning

http://www.stallbacken.com © Copyright 2015