http://www.stallbacken.com

LA:1 2007
1. AX Inridning i arbetstrav 
   X   Halt - hälsning 
   XC Arbetstrav 2. C   Höger varv
   CM Arbetstrav
   M  Volt med 10 m diameter 3. MXK Mellantrav
   KA   Arbetstrav 4. A Vänd rätt upp
   D Skänkelvikning undan vänster skänkel, 
     kom ut mellan B och M 5. MCH Arbetstrav
   H    Volt med 10 m diameter 6. HXF Mellantrav
   FA   Arbetstrav 7. A Vänd rätt upp
   D Skänkelvikning undan höger skänkel,
     kom ut mellan E och H 8. HCMBX Arbetstrav 9. X Halt - ryggning ca 6 steg -
     Framridning i arbetstrav 10. XEKA Arbetstrav
    A     Mellanskritt 11. AF   Mellanskritt
    FXH Ökad skritt 12. HC Mellanskritt
    C   Höger arbetsgalopp 13. CMB Arbetsgalopp
    B    Volt med 10 m diameter 14. BFA Arbetsgalopp
    A   Vänd halvt igenom, kom ut mellan F och B 15. (F)BM Förvänd galopp 16. MC Arbetstrav
    C   Vänster arbetsgalopp 17. CHE Arbetsgalopp
    E    Volt med 10 m diameter 18. EKA Arbetsgalopp
    A   Vänd halvt igenom, kom ut mellan K och E 19. (K)EH Förvänd galopp 20. HC Arbetstrav
    C   Höger arbetsgalopp 21. CM   Arbetsgalopp
    MXK   Mellangalopp
    Före K Övergång till arbetsgalopp 22. K  Övergång till arbetstrav
    KA Arbetstrav
    A  Vänd rätt upp
    AX Arbetstrav 23. X Halt - hälsning

http://www.stallbacken.com © Copyright 2007