http://www.stallbacken.com

FEI:s Individuella Mästerskapsprogram Msv A (för Unga Ryttare) 2009
1. A  Inridning i samlad galopp
   X   Halt - Orörlighet - Hälsning 
      Framridning i samlad trav
   XC Samlad trav 2. C  Vänster varv
   HE Vänster öppna
   E  Vänd till vänster 3. B  Vänd till höger
   BF Höger öppna 4. A  Vänd rätt upp
   DB Höger sluta 5. B Volt till vänster med 8 m diameter 6. BH Mellantrav
   HC Samlad trav 7. C Halt - orörlighet - ryggning 5 steg - 
     omedelbar framridning i samlad trav 8. MXK Ökad trav
   KA  Samlad trav 9. Övergångarna vid M och K 10. A  Vänd rätt upp
    DE Vänster sluta 11. E Volt till höger med 8 m diameter 12. EM Mellantrav
    MC Samlad trav 13. CH Mellanskritt 14. HB Ökad skritt 15. BPL Samlad skritt 16. L    Framridning i samlad vänster galopp
    LVKA Samlad galopp 17. A  Vänd rätt upp
    DE Vänster sluta
    E  Galoppombyte i språnget 18. EG Höger sluta
    G  Följ medellinjen
    C  Höger varv 19. MXK 5 galoppombyten i vart fjärde språng
    KAF  Samlad galopp 20. FX Samlad galopp
    X  Halvpiruett till vänster
    XF Samlad galopp 21. FA Förvänd galopp
    A  Galoppombyte i språnget 22. KX Samlad galopp
    X  Halvpiruett till höger
    XK Samlad galopp 23. KA Förvänd galopp
    A  Galoppombyte i språnget 24. FXH 5 galoppombyten i vart tredje språng
    HCM Samlad galopp 25. MXK Ökad galopp 26. K  Samlad galopp och galoppombyte i språnget
    KA Samlad galopp 27. A Vänd rätt upp
    X  Halt - Orörlighet - Hälsning

http://www.stallbacken.com © Copyright 2009