http://www.stallbacken.com

FEI:s Individuella Mästerskapsprogram Msv B (för juniorer) 2009
1. A  Inridning i samlad galopp
   X   Halt - Orörlighet - Hälsning 
      Framridning i samlad trav
   XC Samlad trav 2. C   Vänster varv
   HXF Mellantrav
   FAK Samlad trav 3. KE Höger öppna 4. EX Halvcirkel till höger med 10 m diameter
   XB Halvcirkel till vänster med 10 m diameter 5. BG Vänster sluta
   G   Följ medellinjen
   C   Höger varv 6. RS          Halvcirkel till höger med 20 m diameter, 
               länging av hästens form genom att ge 
               längre tyglar
   SHCM        Samlad trav
   Mellan S och H korta tyglarna 7. MXK Ökad trav
   KAF  Samlad trav 8. Övergångarna vid M och K 9. FB Vänster öppna 10. BX Halvcirkel till vänster med 10 m diameter
    XE Halvcirkel till höger med 10 m diameter 11. EG Höger sluta
    G  Följ medellinjen 12. Före C (Samlad skritt)
    C (Vänster varv)
    H (Vänd till vänster)
    G Skrittpiruett till vänster
    GH (Samlad skritt) 13. Den samlade skritten C-H-G-H 14. HB Ökad skritt 15. BPL Samlad skritt 16. L   Skrittpiruett till höger
    L(P) Samlad skritt 17. Före P Framridning i samlad höger galopp
    PFAK  Samlad galopp 18. KX Höger sluta
    X  Följ medellinjen 19. I Galoppombyte i språnget
    C Vänster varv 20. HP Mellangalopp 21. P  Samlad galopp
    PF Förvänd galopp 22. F Galoppombyte i språnget 23. FD          Halvcirkel till höger med 10 m diameter
    D           Följ Medellinjen
    Mellan D och L Enkelt byte
    LV           Halvcirkel till vänster med 10 m diameter
    VKAF         Samlad galopp 24. FX Vänster sluta
    X   Följ medellinjen 25. I Galoppombyte i språnget
    C Höger varv 26. MV Ökad galopp 27. V  Samlad galopp
    VK Förvänd galopp 28. K  Galoppombyte i språnget
    KA Samlad galopp 29. A Vänd rätt upp
    X  Halt - Orörlighet - Hälsning

http://www.stallbacken.com © Copyright 2015