http://www.stallbacken.com

FEI:s Inledande program Msv A (för Unga Ryttare) 2009
1. A  Inridning i samlad galopp
   X   Halt - Orörlighet - Hälsning 
      Framridning i samlad trav
   XC Samlad trav 2. C   Höger varv
   MXK Ökad trav
   KA  Samlad trav 3. Övergångarna vid M och K 4. A  Vänd rätt upp
   DE Vänster sluta 5. E Volt till höger med 8 m diameter 6. EH Höger öppna
   HC Samlad trav 7. CM Samlad skritt
   M  Vänd till höger
   H  Vänd till vänster 8. HB(P) Ökad skritt 9. Före P Samlad skritt
   P      Framridning i samlad trav
   PA     Samlad trav 10. A  Vänd rätt upp
    DB Höger sluta 11. B Volt till vänster med 8 m diameter 12. BM Vänster öppna
    MC Samlad trav 13. C  Framridning i samlad vänster galopp
    CH Samlad galopp 14. HK  Mellangalopp
    KAF Samlad galopp 15. F           Samlad galopp mot X
    Mellan F och X Halvpiruett till vänster 16. F   Galoppombyte i språnget
    FAK Samlad galopp 17. KX Höger sluta
    X   Följ medellinjen
    I   Galoppombyte i språnget
    C   Vänster varv 18. HXF 5 galoppombyten i vart fjärde språng 19. FAK         Samlad galopp
    K            Samlad galopp mot X
    Mellan K och X Halvpiruett till höger 20. K   Galoppombyte i språnget
    KAF Samlad galopp 21. FX Vänster sluta
    X   Följ medellinjen
    I   Galoppombyte i språnget
    C   Höger varv 22. MXK Ökad galopp 23. K Samlad galopp och galoppombyte i språnget 24. A Vänd rätt upp
    X  Halt - Orörlighet - Hälsning

http://www.stallbacken.com © Copyright 2009