http://www.stallbacken.com

FEI:s Intermediaire II 2009 uppdaterat 2014
1. A  Inridning i samlad galopp
   X   Halt - Orörlighet - Hälsning 
      Framridning i samlad trav
   XC Samlad trav 2. C   Vänster varv
   HXF Ökad trav
   FA  Samlad trav 3. A  Vänd rätt upp
   DG Sluta till höger och vänster om medellinjen 3 ggr, 
      den första slutan 5 m till höger, den andra slutan 
      10 m till vänster och den tredje slutan 5 m till höger
   C   Höger varv 4. Mellan R och B Övergång till passage 5. B(V) På diagonalen, passage 6. Vid passerandet av medellinjen, piaff 8-10 tramp 
   (rörelse framåt 1 m tillåten) 7. Övergångarna passage - piaff - passage 8. Från piaff
   VKA       Passage 9. A Piaff 8-10 tramp (rörelse framåt 1 m tillåten) 10. A Övergångarna passage - piaff - passage 11. AFP Passage 12. PS Ökad skritt 13. SHC Samlad skritt 14. C  Framridning i samlad höger galopp
    CM Samlad galopp 15. MXK  Mellangalopp
    K    Samlad galopp och galoppombyte i språnget
    KAFP Samlad galopp 16. PX Vänster sluta
    X   Följ medellinjen 17. I Piruett till vänster
    C Vänster varv 18. HXF Ökad galopp 19. F    Samlad galopp och galoppombyte i språnget
    FAKV Samlad galopp 20. VX Höger sluta
    X   Följ medellinjen 21. I Piruett till höger
    C Höger varv 22. MXK 7 galoppombyten i vartannat språng
    KAF Samlad galopp 23. FXH 11 galoppombyten i varje språng
    HC   Samlad galopp 24. C   Samlad trav
    MXK Ökad trav
    K   Samlad trav 25.     Övergångarna vid C, M och K
    CM Samlad trav
    KA Samlad trav 26. A           Vänd rätt upp
    Mellan D och L Övergång till passage
    LI           Passage 27. I Halt - orörlighet - hälsning

http://www.stallbacken.com © Copyright 2015