http://www.stallbacken.com

FEI:s Inledande program Msv B (för juniorer) 2009
1. A  Inridning i samlad galopp
   X   Halt - Orörlighet - Hälsning 
      Framridning i samlad trav
   XC Samlad trav 2. C Vänster varv
   S Volt till vänster med 10 m diameter 3. SV Vänster öppna 4. VL Halvcirkel till vänster med 10 m diameter
   LS Vänster sluta
   H  Vänd till höger 5. M Vänd till höger
   R Volt till höger med 10 m diameter 6. RP Höger öppna 7. PL Halvcirkel till höger med 10 m diameter
   LR Höger sluta 8. RMCH Samlad trav
   HP    Mellantrav
   PF    Samlad trav 9. Övergångarna vid H och P 10. FAK Mellanskritt 11. KR Ökad skritt 12. RMC Samlad skritt 13. C  Framridning i samlad vänster galopp
    CS Samlad galopp 14. SK Mellangalopp
    KA Samlad galopp 15. A  Vänd rätt upp
    DE Vänster sluta 16. ESHC Förvänd galopp 17. C Enkelt byte 18. MF Ökad galopp
    FA Samlad galopp 19. Övergångarna vid M och F 20. A  Vänd rätt upp
    DB Höger sluta 21. BRMC Förvänd galopp 22. C Enkelt byte 23. HB Samlad galopp med galoppombyte i 
       språnget vid I 24. BK Samlad galopp med galoppombyte i 
       språnget vid L 25. A Vänd rätt upp
    X  Halt - Orörlighet - Hälsning

http://www.stallbacken.com © Copyright 2009