http://www.stallbacken.com

FEI:s Grand Prix Special 2009
1. A  Inridning i samlad galopp
   X   Halt - Orörlighet - Hälsning 
      Framridning i samlad trav
   XC Samlad trav 2. C    Höger varv
   MXK  Ökad trav
   KAFP samlad trav 3. PS  Vänster sluta
   SHC Samlad trav 4. CMR Passage 5. RF Ökad trav 6. Övergångarna passage - ökad trav - passage 7. FAK Passage 8. KV   Samlad trav
   VR   Höger sluta
   RMC Samlad trav 9. CHS Passage 10. SK Ökad trav 11. Övergångarna passage - ökad trav - passage 12. KAF Passage 13. FS Ökad skritt 14. SHG Samlad skritt 15. G Piaff 12 - 15 tramp 16. G Övergångarna samlad skritt - piaff - passage 17. GMRI Passage 18. I Piaff 12 - 15 tramp 19. I Övergångarna passage - piaff - passage 20. ISEX Passage 21. X     Framridning i samlad höger galopp
    XBFAK Samlad galopp 22. KB Höger sluta
    B  Galoppombyte i språnget 23. BH   Vänster sluta
    H    Galoppombyte i språnget
    HCM Samlad galopp 24. MXK 9 galoppombyten i vartannat språng
    KAF Samlad galopp 25. FXH 15 galoppombyten i varje språng
    HCM Samlad galopp 26. MXK Ökad galopp
    K    Samlad galopp och galoppombyte i språnget
    KA   Samlad galopp 27. A Vänd rätt upp
    D Piruett till Vänster 28. Mellan D och G 9 galoppombyten i varje språng 29. G Piruett till höger
    C Höger varv 30. MR Samlad trav
    RF Ökad trav
    FA  Samlad trav 31. Övergångarna samlad galopp - samlad trav - 
    ökad trav - samlad trav 32. A  Vänd rätt upp
    DX Passage 33. X Piaff 12 - 15 tramp 34. Övergångarna passage - piaff - passage 35. XG Passage 36. G Halt - Orörlighet - Hälsning

http://www.stallbacken.com © Copyright 2009