http://www.stallbacken.com

FEI:s program för CCIP*(ponny) 2014
1. A Inridning i arbetstrav
   I  Halt. Hälsning. Framridning i arbetstrav
   C Höger varv. Arbetstrav 2. CMR Arbetstrav
   R    Volt 10 m i diameter 3. RBXEV Arbetstrav 4. V    Volt 10 m i diameter
   VKA Arbetstrav 5. AL   På medellinjen
   LR   Skänkelvikning i arbetstrav undan vänster skänkel
        (det står undan höger skänkel men det måste 
        vara fel)
   RMC Arbetstrav 6. C Halt - Orörlighet i 2-3 sekunder 7. C Ryggning 4-5 steg - Omedelbar framridning 
     i mellanskritt 8. CH Mellanskritt
   HB Mellanskritt på förlängd tygel
   BP  Mellanskritt 9. Mellanskritten CH och BP 10. PFA Arbetstrav 11. AL   På medellinjen
    LS   Skänkelvikning i arbetstrav undan höger skänkel
        (det står undan vänster skänkel men det måste 
        vara fel)
    SHC Arbetstrav 12. C   Framridning i höger arbetsgalopp
    CM Arbetsgalopp 13. MXF Serpentin med en båge 10 djup från spåret
    FAK Arbetsgalopp 14. KV Mellangalopp
    EB Halvcirkel till höger med 20 m diameter 
       i mellangalopp 15. BPF Arbetsgalopp
    FAK Arbetstrav 16. KR   Vänd snett igenom i mellantrav (nedsittning 
         eller lättridning)
    RMC Arbetstrav 17. C  Vänster arbetsgalopp
    CH Arbetsgalopp 18. HXK Serpentin med en båge 10 m djup
    KAF Arbetsgalopp 19. FPB Mellangalopp
    BE  Halvcirkel med 20 m diameter 20. EVK Arbetsgalopp
    KAF Arbetstrav 21. FK Halvcirkel 20 m i diameter, vid passerandet 
       av medellinjen ge och ta tyglarna (överstrykning) 22. KA Arbetstrav
    AL Vänd rätt upp 23. L Halt - Orörlighet - Hälsning

http://www.stallbacken.com © Copyright 2015