http://www.stallbacken.com

FEI:s Inledande program B för Children 2014
1. A  Inridning i arbetstrav
   X  Halt – orörlighet – hälsning - framridning i arbetstrav
   XC Arbetstrav 2. C    Vänster varv
   HS   Arbetstrav
   SI   Halvcirkel till vänster med 10 m diameter
   IR   Halvcirkel till höger med 10 m diameter
   RBP  Arbetstrav 3. PL   Halvcirkel till höger med 10 m diameter
   LV    Halvcirkel till vänster med 10 m diameter
   VKAF Arbetstrav 4. FS Förlängd steglängd
   S  Arbetstrav 5.    Övergångarna vid F och S
   SH Arbetstrav 6. H      Framridning i arbetsgalopp
   HCMRB Arbetsgalopp 7. BEB         Volt med 20 m diameter
   Mellan B och E Överstrykning under tre galoppsprång
   BPF         Arbetsgalopp 8. FD Halvcirkel med 10 m diameter, kom ut vid B 9. BM Förvänd galopp 10. M  Arbetstrav
    C  Framridning i arbetsgalopp
    CH Arbetsgalopp 11. HEK Förlängd språnglängd
    K    Arbetsgalopp 12.     Övergångarna vid H och K
    KAF Arbetsgalopp 13. FLE Arbetsgalopp 14. ESH Förvänd galopp 15. H  Arbetstrav
    HC Arbetstrav 16. C    Mellanskritt
    CMR Mellanskritt 17. RV Mellanskritt 18. V   Framridning i arbetstrav
    VKA Arbetstrav 19. A Vänd rätt upp
    X Halt – orörlighet – hälsning

http://www.stallbacken.com © Copyright 2016