http://www.stallbacken.com

FEI:s Individuella program för Children 2014
1. A  Inridning i arbetstrav
   X  Halt – orörlighet – hälsning - framridning i arbetstrav
   XC Samlad trav 2. C   Vänster varv
   HSE Vänster öppna 3. EX Halvcirkel till vänster med 10 m diameter
   XB Halvcirkel till höger med 10 m diameter 4. BPF Höger öppna
   FAK Samlad trav 5. KXM Mellantrav
   M   Samlad trav 6.     Övergångarna vid K och M
   MC Samlad trav 7. CHG Mellanskritt 8. Mellan G och M Vändning på bakdelen till vänster 
                – fortsätt i mellanskritt 9. Mellan G och H Vändning på bakdelen till höger 
                – fortsätt i mellanskritt 10. GMC Mellanskritt 11. C   Framridning i samlad galopp
    CH Samlad galopp 12. HEK Mellangalopp
    K   Samlad galopp 13.    Övergångarna vid H och K
    KA Samlad galopp 14. AX Serpentin med två bågar med bibehållen galopp 15. X Enkelt byte (från förvänd galopp till förvänd galopp) 16. XC   Serpentin med två bågar med bibehållen galopp
    CMR Samlad galopp 17. RI Halvcirkel till höger med 10 m diameter
    I   Enkelt byte
    IS  Halvcirkel till vänster med 10 m diameter
    SE Samlad galopp 18. E   Arbetstrav
    VPV  Volt med 20 m diameter
    VP   Längning av hästens form genom att 
        ge längre tyglar
    VKA Arbetstrav 19. A Vänd rätt upp
    X Halt – orörlighet – hälsning

http://www.stallbacken.com © Copyright 2016