http://www.stallbacken.com

Debutant-WE 2015 (klubb, FU)
justerat 2016
1. A   Inridning i mellanskritt 
   AXC Mellanskritt
   C   Höger varv 2. CB  Mellanskritt
   B   Volt 15 m diameter
   BFA Mellanskritt 3. AB Vänd halvt igenom 4. BMC Mellanskritt 5. C Halt- stillastående ca 6 sek- framridning i mellanskritt 6. CHE Mellanskritt
   E    Volt 15 m diameter
   EKA Mellanskritt 7. AE Vänd halvt igenom 8. EHC Mellanskritt 9. CM  Mellanskritt
   MXK Fri skritt
   KA  Mellanskritt 10. AXG Mellanskritt 11. G Halt- hälsning

http://www.stallbacken.com © Copyright 2015