http://www.stallbacken.com

Lätt E-WE 2016
1. AX Inridning i arbetstrav 
   X  Halt - Hälsning
   XC Mellanskritt
   C  Höger varv 2. CMB Arbetstrav
   B    Volt 20 m diameter, därefter
   B    Volt 15 m diameter 3. BF Arbetstrav
   FA Mellanskritt 4. A-X Halv 20 m volt åt höger 5. X   Arbetstrav
   X-C Halv 20 m volt åt vänster 6. C   Halt - stillastående i ca 6 sek - 
       Framridning i arbetstrav
   CHE Arbetstrav 7. E Volt 20 m diameter, därefter
   E Volt 15 m diameter 8. EKAF Arbetstrav 9. FXH Vänd snett igenom i arbetstrav 10. HCMB Arbetstrav
    B     Vänd till höger 11. BXE Arbetstrav
       Vid passerandet av medellinjen övergång 
       till mellanskritt ca 6 steg –
       Framridning i arbetstrav 12. E    Vänd till vänster
    EKAX Arbetstrav 13. X Halt - Hälsning

http://www.stallbacken.com © Copyright 2016