http://www.stallbacken.com

FEI Prix S:t Georges 2009 (Lagprogram UR 2009) uppdaterat 2017
1. A  Inridning i samlad galopp
   X  Halt - Orörlighet - Hälsning 
      Framridning i samlad trav
   XC Samlad trav 2. C   Höger varv
   MXK Mellantrav
   K   Samlad trav
   KAF Samlad trav 3. FB Vänster öppna 4. Volt till vänster med 8 m diameter 5. BG Vänster sluta
   G  Följ medellinjen
   C  Vänster varv 6. HXF Ökad trav
   F    Samlad trav 7.     Övergångarna vid H och F
   FAK Samlad trav 8. KE Höger öppna 9. E Volt till höger med 8 m diameter 10. EG Höger sluta
    G  Följ medellinjen 11. Före C       (Samlad skritt)
    C            (Vänster varv)
    H            (Vänd till vänster)
    Mellan G och M Skrittpiruett till vänster 12. Mellan G och H Skrittpiruett till höger
    (GM)         Samlad skritt 13. Den samlade skritten CHG(M)G(H)GM 14. MRXV(K) Ökad skritt 15. Före K Samlad skritt
    K      Framridning i samlad vänster galopp
    KAF    Samlad galopp 16. FX Vänster sluta
    X   Galoppombyte i språnget 17. XM  Höger sluta
    M   Galoppombyte i språnget
    MCH Samlad galopp 18. H           Samlad galopp mot X
    Mellan H och X Halvpiruett till vänster 19. HC Förvänd galopp
    C  Galoppombyte i språnget 20. M           Samlad galopp mot X
    Mellan M och X Halvpiruett till höger 21. MC Förvänd galopp
    C  Galoppombyte i språnget 22. HXF 5 galoppombyten i vart fjärde språng
    FAK Samlad galopp 23. KXM 5 galoppombyten i vart tredje språng
    MCH Samlad galopp 24. HXF Ökad galopp 25. F  Samlad galopp och galoppombyte i språnget
    FA Samlad galopp 26. A Vänd rätt upp
    X Halt - Orörlighet - Hälsning

http://www.stallbacken.com © Copyright 2017