http://www.stallbacken.com

FEI:s Grand Prix för unga ryttare (16-25) 2009
1. A  Inridning i samlad galopp
   X   Halt - Orörlighet - Hälsning 
      Framridning i samlad trav
   XC Samlad trav 2. C   Höger varv
   MXK Ökad trav
   KA  Samlad trav 3. Övergångarna vid M och K 4. A Vänd rätt upp
     Sluta 4 ggr över medellinjen. Den första slutan 
     5 m till vänster, den andra slutan 10 m till höger, 
     den tredje slutan 10 m till vänster
     och den fjärde slutan 5 m till höger.
   C Höger varv 5. CMR Samlad trav
   R    Övergång till passage 6. RI Halvcirkel till höger med 10 m diameter i passage 7. I Piaff 8 – 10 tramp 8. I Övergångarna passage – piaff – passage 9. IS Halvcirkel till vänster med 10 m diameter i passage 10. SP Mellantrav 11. PFD Passage 12. D Piaff 8 – 10 tramp 13. D Övergångarna passage – piaff – passage 14. DKV Passage 15. VXR Ökad skritt 16. RHC Samlad skritt 17. C   Framridning i samlad höger galopp
    CM Samlad galopp 18. MXK Ökad galopp 19. K    Samlad galopp och galoppombyte i språnget
    KAFP Samlad galopp 20. PX Vänster sluta
    X  Följ medellinjen 21. I Piruett till vänster
    C Vänster varv 22. HXF  9 galoppombyten i vartannat språng
    FAKV Samlad galopp 23. VX Höger sluta
    X  Följ medellinjen 24. I Piruett till höger
    C Höger varv 25. MXK 15 galoppombyten i varje språng 26. A  Vänd rätt upp
    DL Samlad trav 27. LX Passage 28. X Piaff 8 – 10 tramp 29. X Övergångarna passage – piaff – passage 30. XG Passage 31. G Halt – orörlighet – hälsning

http://www.stallbacken.com © Copyright 2012