http://www.stallbacken.com

Msv A:1 2016
1. AX Inridning i samlad galopp
   X  Halt - hälsning- framridning i samlad trav 
   XC Samlad trav 2. C   Vänster varv
   CHS Samlad trav
   SF  Mellantrav
   FAK Samlad trav 3. KE Höger öppna 4. EXB Halvcirkel till höger 10 m diameter följd av
       halvcirkel till vänster 10 m diameter 5. BG Vänster sluta
   G  Följ medellinjen
   C  Höger varv 6. CM  Samlad trav
   MXK Ökad trav
   KA  Samlad trav 7. Övergångarna vid M och K 8. A  Halt - Ryggning 4 steg - Omedelbar 
      framridning i samlad trav
   AF Samlad trav 9. FB Vänster öppna 10. BXE Halvcirkel till vänster 10 m diameter följd av
        halvcirkel till höger 10 m diameter 11. EG    Höger sluta
    G     Följ medellinjen
    C     Vänster varv
    CH(S) Samlad trav 12. Mellan H och S Övergång till samlad skritt
    (H)SIR        Samlad skritt 13. RBLK Ökad skritt 14. KA  Samlad skritt
    A   Samlad vänster galopp
    AFP Samlad galopp 15. PI Vänster sluta
    I  Följ medellinjen 16. Mellan I och G Galoppombyte i språnget
    C            Höger varv 17. CM          Samlad galopp
    M            Samlad galopp mot X
    Mellan M och X Halvpiruett till höger 18. M Galoppombyte i språnget 19. MCH Samlad galopp
    HXF  Ökad galopp 20. F Samlad galopp och galoppombyte i språnget 21. FAKV Samlad galopp
    VI    Höger sluta
    I     Följ medellinjen 22. Mellan I och G Galoppombyte i språnget
    C            Vänster varv 23. CH           Samlad galopp
    H            Samlad galopp mot X
    Mellan H och X Halvpiruett till vänster 24. H Galoppombyte i språnget 25. HCM Samlad galopp
    MXK 5 galoppombyten i vart fjärde språng 26. KA Samlad galopp
    A  Vänd rätt upp
    AX Samlad galopp
    X  Halt - hälsning

http://www.stallbacken.com © Copyright 2016