http://www.stallbacken.com

FEI:s Intermediaire I 2009 uppdaterat 2017
1. A Inridning i samlad galopp
   X  Halt - Orörlighet - Hälsning 
     Framridning i samlad trav
   XC Samlad trav 2. C   Vänster varv
   HXF Ökad trav
   F    Samlad trav
   FA  Samlad trav 3. A  Vänd rätt upp
   DX Höger öppna 4. X Volt till höger med 8 m diameter 5. XM Höger sluta
   MC Samlad trav 6. C Halt - orörlighet - ryggning 5 steg -omedelbar 
     framridning i samlad trav 7. HX Vänster sluta 8. X Volt till vänster med 8 m diameter 9. XD Vänster öppna
   D   Följ medellinjen
   A   Höger varv 10. KR Mellantrav 11. R     Samlad skritt
    RMGH Samlad skritt 12. HB(P) Ökad skritt 13. Före P Samlad skritt
    P     framridning i samlad höger galopp
    PFA   Samlad galopp 14. A            Vänd rätt upp
    Mellan D och G Sluta till höger och vänster om 
                 medellinjen 3 ggr med galoppombyte i
                 språnget vid varje ombyte av sluta,
                den första slutan 5 m till höger, den 
                andra slutan 10 m till vänster och den
                tredje slutan 5 m till höger
    G  Galoppombyte i språnget
    C  Vänster varv
	  15. HXF Ökad galopp 16. F   Samlad galopp och galoppombyte 
        i språnget
    FAK Samlad gakopp 17. KXM 5 galoppombyten i vart tredje språng
    MCH  Samlad galopp 18. H(B) Vänd snett igenom
    I Piruett till vänster 19. B Galoppombyte i språnget 20. B(K) Vänd snett igenom
    L Piruett till höger 21. K   Galoppombyte i språnget
    KAF Samlad galopp 22. FXH 7 galoppombyten i vartannat språng
    HC  Samlad galopp 23. C  Samlad trav
    CM Samlad trav 24. MXK Ökad trav
    K    Samlad trav
    KA   Samlad trav 25. A Vänd rätt upp
    X  Halt - Orörlighet - Hälsning

http://www.stallbacken.com © Copyright 2017