http://www.stallbacken.com

FEI:s Grand Prix Special 2009 uppdaterat 2017
1. A  Inridning i samlad galopp   X   Halt - Orörlighet - Hälsning       Framridning i samlad trav   XC Samlad trav2. C    Höger varv   MXK  Ökad trav   KAFP samlad trav3. PS  Vänster sluta   SHC Samlad trav4. CMR Passage5. RF Ökad trav6. Övergångarna passage - ökad trav - passage7. FAK Passage8. KV   Samlad trav   VR   Höger sluta   RMC Samlad trav9. CHS Passage10. SK Ökad trav11. Övergångarna passage - ökad trav - passage12. KAF Passage13. FS Ökad skritt14. SHG Samlad skritt15. G Piaff 12 - 15 tramp16. G Övergångarna samlad skritt - piaff - passage17. GMRI Passage18. I Piaff 12 - 15 tramp19. I Övergångarna passage - piaff - passage20. ISEX Passage21. X     Framridning i samlad höger galopp    XBFAK Samlad galopp22. KB Höger sluta    B  Galoppombyte i språnget23. BH   Vänster sluta    H    Galoppombyte i språnget    HCM Samlad galopp24. MXK 9 galoppombyten i vartannat språng    KAF Samlad galopp25. FXH 15 galoppombyten i varje språng    HCM Samlad galopp 26. MXK Ökad galopp    K    Samlad galopp och galoppombyte i språnget    KA   Samlad galopp27. A Vänd rätt upp    D Piruett till Vänster28. Mellan D och G 9 galoppombyten i varje språng29. G   Piruett till höger    C   Höger varv    CM Samlad galopp30. M  Samlad trav    MR Samlad trav31. RF  Ökad trav    F   Samlad trav    FA  Samlad trav32. A  Vänd rätt upp    DX Passage33. X Piaff 12 - 15 tramp34. Övergångarna passage - piaff - passage35. XG Passage36. G Halt - Orörlighet - Hälsning

http://www.stallbacken.com © Copyright 2017