http://www.stallbacken.com

FEI:s Grand Prix 2009
1. A  Inridning i samlad galopp
   X   Halt -orörlighet - hälsning
      Framridning i samlad trav
   XC Samlad trav 2. C   Vänster varv
   HXF Ökad trav
   FAK samlad trav 3. KB Höger sluta 4. BH Vänster sluta
   HC Samlad trav 5. C Halt - orörlighet - ryggning 5 steg - 
     omedelbar framridning i samlad trav 6. MV Ökad trav 7. VKD Passage 8. D Piaff 12 - 15 tramp 9. D Övergångarna passage - piaff - passage 10. DFP Passage 11. PH Ökad skritt 12. HCM Samlad skritt 13. M Framridning i passage
      Övergången samlad skritt - passage 14. MRI Passage 15. I Piaff 12 - 15 tramp 16. I Övergångarna passage - piaff - passage 17. ISE Passage 18. E     Framridning i samlad vänster galopp
    EKAF Samlad galopp 19. FXH 9 galoppombyten i vartannat språng
    HCM Samlad galopp 20. MXK Ökad galopp 21. K  Samlad galopp och galoppombyte i språnget
    KA Samlad galopp 22. A            Vänd rätt upp
    Mellan D och G Sluta till vänster och höger om 
                 medellinjen 5 ggr med galoppombyte i 
                 språnget vid varje ombyte av sluta; 
                 första och sista gången 3 språng åt 
                 vänster, de övriga 6 språng
    G            Galoppombyte i språnget
    C            Höger varv 23. MXK 15 galoppombyten i varje språng
    KA   Samald galopp 24. A Vänd rätt upp
    L Piruett till vänster 25. X Galoppombyte i språnget 26. I  Piruett till höger
    C  Höger varv
    CM Samlad Galopp 27. M  Övergång till samlad trav
    MR Samlad trav 28. RK Ökad trav
    K  Samlad trav
    KA Samlad trav 29. A  Vänd rätt upp
    DX Passage 30. X Piaff 12 - 15 tramp 31. X Övergångarna passage - piaff - passage 32. XG Passage 33. G Halt - Orörlighet - Hälsning

http://www.stallbacken.com © Copyright 2017