http://www.stallbacken.com

Märke III 2015
1. AXC Inridning i arbetstrav 
   C   Höger varv 2. CMBFA Arbetstrav. Vid B ca 7 steg i skritt 3. A Arbetstrav - volt 15 m diameter 4. AK  Arbetstrav
   KXM Vänd snett igenom 5. MC Arbetstrav
   C   Arbetstrav - volt med 15 m i diameter
   CH  Arbetstrav 6. HXF Vänd snett igenom - vid X ca 7 steg i skritt 7. FA  Arbetstrav
   A   Höger arbetsgalopp
   AXA Arbetsgalopp volt 20 m diameter 8. A   Arbestrav
   AXC Byt om volt 9. C   Vänster arbetsgalopp
   CXC Arbetsgalopp volt 20 m i diameter
   C   Arbetstrav
   CH  Arbetstrav 10. H   Mellanskritt
    HEK Fri skritt
    KA  Ta tyglarna
    AF  Mellanskritt
    FB  Arbetstrav 11. BEB Arbetstrav mittvolt 20 m diameter - lättridning 12. BMC Arbetstrav
    CXA Vänd rätt upp
    AKE Höger varv - arbetstrav 13. EXB Mellanskritt - Vänd över ridbanan 14. BFA Arbetstrav 15. AX Vänd rätt upp
    X   Halt - hälsning

http://www.stallbacken.com © Copyright 2015