http://www.stallbacken.com

Märke II - Variant för startfälttävlan
Skillnaderna finns i bedömningsgrupperna 5, 9 och 11.
I den här varianten skall avsaktningarna göras vid bokstaven (inte ungefär vid bokstaven).
1. A Inridning i arbetstrav 
   X Halt - hälsning - Framridning i arbetstrav 2. C    Höger varv
   CMB Arbetstrav
   BEB Ett varv på stora mittvolten 3. BFAB Vänd halvt igenom 4. BMCB Vänd halvt igenom 5. B Avsaktning till skritt,
     därefter fri skritt) 6. FA         Fri skritt
   Mellan A & K Ta tyglarna - Kom fram i arbetstrav 7. KXM Vänd snett igenom 8. Mellan C & H Fatta vänster arbetsgalopp
   HK         Vänster arbetsgalopp 9. K   Bryt av till arbetstrav
   KAF Arbetstrav
   FXH Vänd snett igenom
   HC  Arbetstrav 10. Mellan C & M Fatta höger arbetsgalopp 11. F  Bryt av till arbetstrav
    AG Vänd rätt upp
    G   Halt - hälsning

http://www.stallbacken.com © Copyright 2015