Märke II - Variant för startfälttävlan
Skillnaderna finns i bedömningsgrupperna 5, 9 och 11.
I den här varianten skall avsaktningarna göras vid bokstaven (inte ungefär vid bokstaven).

© Copyright 2015