http://www.stallbacken.com

Märke II 2015
Hindret är ett koppelräck. Höjd för häst 60 cm, D-ponny 50 cm, C-ponny 40 cm, B-ponny 30 cm, A-ponny 20 cm.
1. AXC Inridning i arbetstrav 
   C   Vänster varv 2. HXF Vänd snett igenom 3. F-AXA Volten - Arbetstrav lättridning 4. AKE Arbetstrav - lätt sits 5. EHCM Arbetstrav
   ME    Vänd över halva ridbanan 6. Mellan EK (A) Vänster galopp - före A lätt sits
   A (FBH) C    Galopp över hinder - efter hinder galopp 7. C    Arbetstrav
   CXC Volten arbetstrav lättridning 8. CH  Mellanskritt
   HXF Vänd snett igenom HX - Fri skritt
       Mellan XF Ta tyglarna - Mellanskritt	 9. FAKE Arbetstrav 10. Mellan EH (C) Arbetsgalopp - före C lätt sits
    C (MBF) A    Galopp över hinder - efter hinder galopp 11. A       Arbetstrav
    AKEHCM Arbetstrav 12. MXK Arbetstrav - Vänd snett igenom - lättridning 13. KA Arbetstrav 14. A Arbetstrav - Vänd rätt upp
    X Halt

http://www.stallbacken.com © Copyright 2015