Märke II 2015
Hindret är ett koppelräck. Höjd för häst 60 cm, D-ponny 50 cm, C-ponny 40 cm, B-ponny 30 cm, A-ponny 20 cm.

© Copyright 2015