Märke I 2015
Avståndet mellan bommarna avpassas i möjligaste mån efter respektive häst.

© Copyright 2015