http://www.stallbacken.com

Märke I 2015
Avståndet mellan bommarna avpassas i möjligaste mån efter respektive häst.
1. AXC Inridning i mellanskritt 2. CM Höger varv - Mellanskritt 3. M Framridning i Arbetstrav 4. MBFAK   Arbetstrav 5. KXM Vänd snett igenom - vid X övergång till 
       skritt ca 10 steg, framridning i arbetstrav 6. MC  Arbetstrav 7. C Övergå till lättridning 8. CHEK Arbetstrav lättridning över bommarna 9. KAF ARbetstrav 10. FXH Vänd snett igenom - vid X övergång till 
        skritt ca 10 steg, framridning i arbetstrav 11. HCM Arbetstrav 12. MBFA Arbetstrav lättridning 13. A Övergång till lätt sits 14. AKEH Arbetstrav lätt sits över bommarna 15. HCMBF Arbetstrav nedsittning 16. F Avsaktning till mellanskritt 17. FAX Mellanskritt 18. X Halt hälsning

http://www.stallbacken.com © Copyright 2015