http://www.stallbacken.com

LC:2 2015
1. A      Inridning i arbetstrav 
   ADXGC Arbetstrav 2. C       Vänster varv
   CHEXBFA Arbetstrav 3. A Volt med ca 15 m diameter 4. AC Serpentin över medellinjen med 3 bågar, vid 
      passerandet av medellinjen övergång till 
      mellanskritt, ca 6 steg - framridning i arbetstrav 5. CM  Arbetstrav
   MXK Vänd snett igenom med förlängd steglängd 
       (lättridning tillåten)
   KA  Arbetstrav 6. A Volt med ca 15 m diameter 7. Mellan A och F Övergång till mellanskritt 8. FXH Fri skritt 9. Mellan H och C Ta tyglarna - mellanskritt 10. Mellan C och M Framridning i arbetstrav 11. Mellan M och B Höger arbetsgalopp 12. BEB På mittvolten ett varv i arbetsgalopp 13. BFAK Arbetsgalopp 14. KX(M)        Vänd snett igenom i arbetsgalopp
    Mellan X och M Övergång till arbetstrav
    MCH         Arbetstrav 15. Mellan H och E Vänster arbetsgalopp 16. EBE På mittvolten ett varv i arbetsgalopp 17. EKAF Arbetsgalopp 18. FX(H)        Vänd snett igenom i arbetsgalopp
    Mellan X och H Övergång till arbetstrav
    HC          Arbetstrav 19. CMBX Arbetstrav
    X     Halt - stillastående ca 6 sek - 
          framridning i arbetstrav
    XEKA Arbetstrav 20. A    Vänd rätt upp
    ADX Arbetstrav
    X    Halt - Hälsning

http://www.stallbacken.com © Copyright 2015