http://www.stallbacken.com

LA:3 2013
1. AX Inridning i arbetsgalopp
   X   Halt - Hälsning 
   XC Arbetstrav 2. C   Vänster varv
   CHS Arbetstrav
   SF   Mellantrav
   FAK Arbetstrav 3. KX Skänkelvikning undan vänster skänkel
   XI Arbetstrav 4. I   Volt till vänster med 10 m diameter
   IGC Arbetstrav
   C   Höger varv 5. CMR Arbetstrav
   RK   Mellantrav
   KA   Arbetstrav 6. A  Halt - ryggning ca 4 steg - framridning i arbetstrav
   AF Arbetstrav 7. FK   Halvcirkel med 20 m diameter, gradvis längning 
       av hästens form genom att ge längre tyglar
   K    Korta tyglarna
   KAF Arbetstrav 8. FX Skänkelvikning undan höger skänkel
   XI Arbetstrav 9. I   Volt till höger med 10 m diameter
   IGC Arbetstrav
   C   Höger varv 10. Mellan C och M Övergång till mellanskritt
    (C)M          Mellanskritt 11. ME Ökad skritt 12. E Mellanskritt, kom ut mellan B och P 13. P   Höger arbetsgalopp
    PFA Arbetsgalopp 14. A Vänd halvt igenom i samlad galopp, kom ut 
      mellan P och B 15. BE Halvcirkel med 20 m diameter i samlad 
       förvänd galopp
    EV Samlad förvänd galopp 16. VKA Arbetstrav
    A   Vänster arbetsgalopp
    AF  Arbetsgalopp 17. FPBR Mellangalopp
    RMC  Arbetsgalopp 18. C Vänd halvt igenom i samlad galopp, kom ut 
      mellan R och B 19. BE Halvcirkel med 20 m diameter i samlad 
       förvänd galopp
    ES Samlad förvänd galopp 20. SHC Arbetstrav
    C    Höger arbetsgalopp
    CM  Arbetsgalopp 21. MV    Mellangalopp
    Före V Övergång till arbetsgalopp 22. VKA Arbetstrav
    A   Vänd rätt upp
    AX  Arbetstrav 23. X Halt - Hälsning

http://www.stallbacken.com © Copyright 2015