http://www.stallbacken.com

LA:2 2016
1. AX  Inridning i arbetsgalopp 
   X   Halt - hälsning 
   XC Arbetstrav 2. C   Vänster varv
   CH  Arbetstrav
   HXF Mellantrav
   FAK Arbetstrav 3. K Volt med 10 m diameter 4. Mellan K och E till G Skänkelvikning undan 
                   vänster skänkel
   G               Följ medellinjen
   C               Höger varv 5. CM  Arbetstrav
   MXK Mellantrav
   KAF Arbetstrav 6. F Volt med 10 m diameter 7. Mellan F och B till G Skänkelvikning undan 
                   höger skänkel
   G                Följ medellinjen
   C                Vänster varv 8. CHE         Arbetstrav
   E            Övergång till mellanskritt
   Mellan E och K Vändning på bakdelen till vänster
   (K)E         Mellanskritt 9. EB Mellanskritt på en halvcirkel med 20 m diameter, 
      med längning av hästens form genom att ge 
      längre tyglar 10. B            Mellanskritt
    Mellan B och F Vändning på bakdelen till höger
    (F)B         Mellanskritt 11. Mellanskritten i bedömningsgrupp 8 och 10 12. B     Vänster arbetsgalopp
    BMCH Arbetsgalopp 13. HK   Mellangalopp
    K    Arbetsgalopp
    KAF Arbetsgalopp 14. FM Längs långsidan med bibehållen vänster galopp,
       en serpentinbåge med 5 m djup 15. MC Arbetsgalopp
    C   Volt med 10 m diameter, vid passerandet av 
        medellinjen, överstrykning med innerhanden 
        under 2 språng
    CH Arbetsgalopp 16. HX    Vänster arbetsgalopp
    Över X 6-8 skrittsteg
    XF     Höger arbetsgalopp
    FAK    Arbetsgalopp 17. KH Längs långsidan med bibehållen höger galopp,
       en serpentinbåge med 5 m djup 18. HC  Arbetsgalopp
    C   Volt med 10 m diameter, vid passerandet av 
        medellinjen, överstrykning med innerhanden 
        under 2 språng
    CM Arbetsgalopp 19. MF Mellangalopp
    F  Arbetsgalopp
    FA Arbetsgalopp 20. A  Vänd rätt upp
    D  Övergång till arbetstrav
    DX Arbetstrav 21. X Halt - hälsning

http://www.stallbacken.com © Copyright 2016