http://www.stallbacken.com

LA:1 2017
1. AX Inridning i arbetsgalopp 
   X   Halt - hälsning 
   XC Arbetstrav 2. C   Höger varv
   CM Arbetstrav
   M  Volt med 10 m diameter 3. MXK Mellantrav
   KA   Arbetstrav 4. A Vänd rätt upp
   D Skänkelvikning undan vänster skänkel, 
     kom ut mellan B och M 5. MCH Arbetstrav
   H    Volt med 10 m diameter 6. HXF Mellantrav
   FA   Arbetstrav 7. A Vänd rätt upp
   D Skänkelvikning undan höger skänkel,
     kom ut mellan E och H 8. HCM Arbetstrav
   MH  Halvcirkel med 20 m diameter
       gradvis längning av hästens form genom att 
       ge längre tyglar
   H   Korta tyglarna 9. HCMBX Arbetstrav 10. X Halt - ryggning en hästlängd -
      Framridning i arbetstrav 11. XEKA Arbetstrav
    A     Övergång till Mellanskritt 12. AF   Mellanskritt
    FXH Mellanskritt med längning av hästens form genom
        att ge längre tyglar 13. HC    Mellanskritt
    Nära C Höger arbetsgalopp 14. CMB Arbetsgalopp
    B    Volt med 10 m diameter 15. BFA Arbetsgalopp
    A   Vänd halvt igenom, kom ut mellan F och B 16. (F)BM Förvänd galopp 17. MC Arbetstrav
    C   Vänster arbetsgalopp 18. CHE Arbetsgalopp
    E    Volt med 10 m diameter 19. EKA Arbetsgalopp
    A   Vänd halvt igenom, kom ut mellan K och E 20. (K)EH Förvänd galopp 21. HC Arbetstrav
    C   Höger arbetsgalopp 22. CM   Arbetsgalopp
    MXK   Mellangalopp
    Före K Övergång till arbetsgalopp 23. K  Övergång till arbetstrav
    KA Arbetstrav
    A  Vänd rätt upp
    AX Arbetstrav 24. X Halt - hälsning

http://www.stallbacken.com © Copyright 2017